BENOS.gr  |  DIAZOMA.gr


Επικοινωνία  | 
Links

Επικοινωνία


  - Ιδιωτική συμφωνία
- Συμφωνία χρήσης

 
     
 


 
     
 

 


 

 
 

Νομικό Σημείωμα - Συμφωνία χρήσης & Υπηρεσιών

BENOS.gr / DIAZOMA.gr ©
Ισχύει από 01/01/2007 - 31/12/ .

Οι παρακάτω αναφερόμενοι όροι χρήσης του BENOS.gr / DIAZOMA.gr μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Επισκεφθείτε τη σελίδα αυτή ώστε να ενημερωθείτε για αλλαγές - περιορισμούς χρήσης.

1. Ορισμοί.
Το BENOS.gr / DIAZOMA.gr είναι on-line παρουσία της εταιρείας ICN στο διαδύκτιο (World Wide Web στο Internet) το οποίο συντίθεται από υπηρεσίες πληροφόρησης και υλικού από την ICN  και από πιθανώς άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεργαζόμενα με την ICN. Συνδρομητής είναι κάθε πρόσωπο ή εταιρεία το/η οποία εδραιώνει ή χρησιμοποιεί μία σύνδεση "λογαριασμό" μέσο Internet για να χρησιμοποιεί το BENOS.gr / DIAZOMA.gr.

2. Γενικά.

(A) Χρησιμοποιώντας το BENOS.gr / DIAZOMA.gr (εκτός από το να διαβάζετε αυτή τη σελίδα για πρώτη φορά) ο συνδρομητής συμφωνεί να συμμορφώνεται με όλους τους όρους και τις συνθήκες που αναγράφονται στο παρόν. Το δικαίωμα χρήσης του BENOS.gr / DIAZOMA.gr από το συνδρομητή είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, ειδικά όταν πρόκειται για χρήση συνδρομητικών ενοτήτων. Ο συνδρομητής είναι υπεύθυνος για κάθε χρήση (κάτω από οποιοδήποτε όνομα το οποίο αναγράφεται στην οθόνη και οποιοδήποτε κωδικό "password") και πρέπει πάντοτε να συμμορφώνεται με τις αναφορές του παρόντος κειμένου. Ο συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος για την προστασία του απορρήτου των διαφόρων κωδικών "passwords" που μπορεί να χρησιμοποιεί όταν αυτοί υπάρχουν.

(B) Το BENOS.gr / DIAZOMA.gr διατηρεί το δικαίωμα σε κάθε στιγμή να αλλάξει ή να διακόψει κάθε πτυχή ή χαρακτηριστικό του BENOS.gr / DIAZOMA.gr, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων στα, περιεχόμενο, ώρες διαθεσιμότητας και εξοπλισμού απαιτούμενου για τη χρήση του.

3. Αλλαγή όρων
Το BENOS.gr / DIAZOMA.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις συνθήκες με βάση τις οποίες οι συνδρομητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στο χώρο του BENOS.gr / DIAZOMA.gr. Κάτω από αυτή τη συμφωνία το BENOS.gr / DIAZOMA.gr έχει το δικαίωμα να μετατρέψει ή να εισάγει νέα οδηγία χρέωσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του, καθώς επίσης και να μετατρέψει τις ώρες διαθεσιμότητας και πλήρωσής του. Το BENOS.gr / DIAZOMA.gr θα δημοσιεύσει τις νέες οδηγίες (οι οποίες θα ισχύσουν άμεσα) με όποιο μέσο κρίνει αυτό ικανό, (π.χ. Internet, e-mail κ.λ.π.). Όποια χρήση του BENOS.gr / DIAZOMA.gr από τους συνδρομητές μετά από αυτή τη δημοσίευση θα θεωρείται ότι υπόκειται σε αυτή.

4. Eξοπλισμός.
Ο συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος για την κατοχή και συντήρηση όλων των τηλεφωνικών συνδέσεων, γραμμών, υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για την χρησιμοποίηση του BENOS.gr / DIAZOMA.gr το οποίο δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη (εκτός εάν υπάρχει ανάλογη σύμβαση υποστήριξης).

5. Συνδρομητική διαχείριση.
(A) Ο συνδρομητής θα πρέπει να χρησιμοποιεί το BENOS.gr / DIAZOMA.gr μόνο για νόμιμη χρήση. Ο συνδρομητής δεν πρέπει να αποστέλλει ή εκπέμπει μέσα από το BENOS.gr / DIAZOMA.gr και τις εταιρείες που αυτό μπορεί να περιέχει, υλικό, το οποίο παραβιάζει ή παραβαίνει με οποιοδήποτε τρόπο τα δικαιώματα άλλων, το οποίο είναι παράνομο, απειλητικό, υβριστικό ή προσβλητικό, δυσφημιστικό, να προπηλακίζει τα προσωπικά ή δημόσια δικαιώματα, να είναι πρόστυχο, άσεμνο, ανίερο ή όπως αλλιώς δυσάρεστο, το οποίο να ενθαρρύνει επαφή η οποία να συνιστά εγκληματική παράβαση, ή να δίνει δικαίωμα για νομική σύγκρουση και γενικά να παραβαίνει κάποιο νόμο. Επίσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση από το BENOS.gr / DIAZOMA.gr, δεν επιτρέπεται η δημοσίευση διαφήμισης ή ανακοίνωσης η οποία να έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα και όσα αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε "χρήση" ενός συνδρομητή που δημιουργεί πρόβλημα σε άλλον συνδρομητή και την ευχάριστη ή απρόσκοπτη απόλαυση των υπηρεσιών του BENOS.gr / DIAZOMA.gr.
Συνδρομητής (φυσικού ή νομικού προσώπου) το οποίο χρησιμοποιεί το BENOS.gr / DIAZOMA.gr και οποιαδήποτε υπηρεσία του δεν επιτρέπεται να το χρησιμοποιεί για να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε εμπορική άγρα πελατών, συμπεριλαμβανομένης *αλλά όχι περιορισμένης" σε άγρα πελατών συνδρομητών-χρηστών για χρήση άλλης υπηρεσίας πληροφόρησης ανταγωνιστικής προς το BENOS.gr / DIAZOMA.gr. Για τέτοιου είδους χρήση θα πρέπει να προηγηθεί ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

(B) Το BENOS.gr / DIAZOMA.gr περιέχει προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (Copyright) υλικό, σήματα κατατεθέντα (trademarks) και άλλες αποκλειστικής εκμετάλλευσης πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, κειμένων, φωτογραφιών, βίντεο, γραφικών (ψηφιακά επεξεργασμένων ή ψηφιοποιημένων "scanned"), μουσικής, ήχων καθώς επίσης και προγραμμάτων (μικρών ή μεγάλων) υπολογιστών. Επίσης όλα τα περιεχόμενα του BENOS.gr / DIAZOMA.gr έχουν πνευματικά δικαιώματα ως συλλογικές εργασίες και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων του Ελληνικού κράτους. Το BENOS.gr / DIAZOMA.gr διατηρεί το πνευματικό δικαίωμα της επιλογής, οργάνωσης, τρόπου εμφάνισης, προγραμματισμού του τρόπου εμφάνισης καθώς επίσης και του υλικού αυτού καθ' αυτού ως πρωτότυπης και επίπονης διαδικασίας. Το BENOS.gr / DIAZOMA.gr θέτει υπό την προστασία του το πνευματικό δικαίωμα κάθε συνεργάτη παροχέα υλικού για κάθε υπηρεσία, και επιφυλάσσεται για την χρησιμοποίηση κάθε ένδικου μέσου για την αντιμετώπιση κάθε είδους παραβίασης αυτού του δικαιώματος. Ο συνδρομητής μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό του BENOS.gr / DIAZOMA.gr μόνο για προσωπική ανάγνωση ή εκτύπωση για μετέπειτα προσωπική ανάγνωση και ενημέρωση και μόνο για το χρόνο χρήσης του BENOS.gr / DIAZOMA.gr. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεν επιτρέπεται η διασκευή, αλλαγή, έκδοση, εκπομπή, συμμετοχή σε εκπομπή ή πώληση, δημιουργία δευτερογενούς εργασίας, ή με όποιο τρόπο εκμετάλλευση ιδίως με σκοπό το κέρδος μέρους ή όλου του BENOS.gr / DIAZOMA.gr αλλά και του υλικού που περιέχεται σε επιμέρους sites που το BENOS.gr / DIAZOMA.gr "φιλοξενεί". Ο συνδρομητής μπορεί να "κατεβάζει" (download) υλικό από το BENOS.gr / DIAZOMA.gr μόνο για δική του χρήση και πάντοτε με προσωπική του ευθύνη. Εκτός αν ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ έχει προηγηθεί με το BENOS.gr / DIAZOMA.gr ή τον ιδιοκτήτη του πνευματικού δικαιώματος, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αντιγραφή, αλλαγή, επανα-διάθεση, επαν-εκπομπή, έκδοση ή εμπορική εκμετάλλευση του υλικού που "κατέβασε" (download) ο συνδρομητής (νομικό ή φυσικό πρόσωπο). Ακόμη και μετά από ΓΡΑΠΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ δεν επιτρέπεται η αλλαγή των χαρακτηριστικών, των στοιχείων των δημιουργών και των πνευματικών δικαιωμάτων ή η απαλοιφή των σημάτων κατατεθέν ή των μηνυμάτων εμφάνισης των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο συνδρομητής θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν αποκτά κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα επάνω σε οτιδήποτε "κατεβάζει" (download) στον υπολογιστή από τον οποίο γίνεται η χρήση του BENOS.gr / DIAZOMA.gr ή σε οποιοδήποτε δίκτυο.

(Γ) Ο συνδρομητής δεν πρέπει να στέλνει (upload), ή να εκπέμπει στοιχεία μέσο φόρμας συμπλήρωσης στοιχείων ή να κάνει προσιτό στο BENOS.gr / DIAZOMA.gr υλικό προστατευόμενο από πνευματικά δικαιώματα, από σήματα κατατεθέντα τα οποία δεν του ανήκουν ή για τα οποία δεν έχει ΓΡΑΠΤΗ άδεια εκμετάλλευσης. Ο συνδρομητής θα είναι υπεύθυνος σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού κράτους και του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την παραβίαση του παραπάνω όρου και θα φέρει το βάρος οποιασδήποτε αποζημίωσης ήθελε ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη τυχόν πνευματικού δικαιώματος το οποίο προστατεύεται από τους νόμους του Ελληνικού ή άλλου κράτους. Κάθε υλικό το οποίο αποστέλλεται κατά οποιοδήποτε τρόπο στο BENOS.gr / DIAZOMA.gr τίθεται στη διάθεση του BENOS.gr / DIAZOMA.gr για αλλαγή, πρόσθεση, μετατροπή, αναδημοσίευση, εκπομπή και άλλη νόμιμη χρήση. Το BENOS.gr / DIAZOMA.gr δεν δεσμεύεται να επιστρέψει οποιουδήποτε τύπου υλικό (κείμενα , φωτογραφίες, ήχους, βίντεο, αρχεία, προγράμματα) ακόμη και μετά από αίτηση του συνδρομητή αποστολέα. Το BENOS.gr / DIAZOMA.gr διατηρεί το πλήρες δικαίωμα ακόμη και για εμπορική εκμετάλλευση του υλικού αυτού. Ο συνδρομητής επίσης επιτρέπει σε κάθε άλλο συνδρομητή να έχει πρόσβαση, αποθήκευση ή αναπαραγωγή του αποτελούμενου και δημοσιευμένου υλικού μόνο για προσωπική του χρήση και σε κάθε περίπτωση που δεν αντιβαίνει στην προηγούμενη παράγραφο (B).

(Δ) Οι προαναφερόμενες ρήτρες του τμήματος 5 είναι προς όφελος του BENOS.gr / DIAZOMA.gr, οι δευτερεύουσες, θυγατρικές και οι τρίτοι παροχής περιεχομένου και αδειούχοι και κάθε ένας χωριστά έχουν το δικαίωμα να υποστηρίζουν και να επιβάλλουν ποινικές ρήτρες απευθείας και για δικό τους δικαίωμα.

6. Δήλωση εγγύησης; Περιορισμοί Υπαιτιότητας.
(Α) Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΡΗΤΩΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BENOS.gr / DIAZOMA.gr ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΡΙΣΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟΥ. ΟΥΤΕ ΤΟ BENOS.gr / DIAZOMA.gr ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΟΤΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΥΝΕΧΗΣ, ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ, ΕΓΚΥΡΗ, Ή ΟΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΛΗΘΙΝΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ BENOS.gr / DIAZOMA.gr ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ ΤΟ BENOS.gr / DIAZOMA.gr Ή THN ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.

(Β) ΤΟ BENOS.gr / DIAZOMA.gr ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΦΑΝΗ (ΑΝΑΓΝΩΣΗ). ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BENOS.gr / DIAZOMA.gr ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΤΟΜΕΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ . ΤΟ BENOS.gr / DIAZOMA.gr ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ.

(Γ) ΑΥΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ, ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΛΑΘΕΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΧΡΗΣΗ ΚΑΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ, ΛΑΘΕΜΕΝΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΚΑΚΗ Ή ΟΧΙ ΝΟΜΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ.

(Δ) ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ BENOS.gr / DIAZOMA.gr Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ BENOS.gr / DIAZOMA.gr Ή ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ Ή ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BENOS.gr / DIAZOMA.gr ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ.

(Ε) ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΟΠΩΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Ή ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ BENOS.gr / DIAZOMA.gr ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ) ΤΟ BENOS.gr / DIAZOMA.gr, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΕΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ή Η ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ WEB SITE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ WEB SITE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ BENOS.gr / DIAZOMA.gr ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ή ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ ΤΟΥ BENOS.gr / DIAZOMA.gr ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗ ΤΟΥΣ Ή ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΥΝ ΤΙΜΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. TO BENOS.gr / DIAZOMA.gr ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ . ΤΟ BENOS.gr / DIAZOMA.gr, ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥΣ Ή ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΣΤΙΓΜΗ. ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ.

7. Παρακολούθηση.
Το BENOS.gr / DIAZOMA.gr έχει το δικαίωμα αλλά όχι και την υποχρέωση, να παρακολουθεί το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων περιοχών chat, αγγελιών, σχολίων σχετικών με άρθρα κ.λ.π., για να διαπιστώνει εάν τα αποστελλόμενα στοιχεία είναι συμβατά με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο και ότι είναι σύμφωνα με την νομοθεσία, τυχόν κανονισμούς και θέσεις δικαστηρίων και κυβερνήσεων. Το BENOS.gr / DIAZOMA.gr έχει το δικαίωμα να διορθώσει, να αρνηθεί να δημοσιεύσει ή να απαλείψει μετά από έλεγχο κάθε υλικό το οποίο αποστέλλεται στο BENOS.gr / DIAZOMA.gr. Χωρίς κανένα όριο το BENOS.gr / DIAZOMA.gr μπορεί να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή αυτό κρίνει, τη δημοσίευση κάθε όγκου και περιεχομένου πληροφόρησης .

8. Αποζημίωση.
Ο συνδρομητής συμφωνεί να προστατεύει, εξασφαλίζει και να μην προκαλεί στο BENOS.gr / DIAZOMA.gr, σε συνεργαζόμενες εταιρείες ή στην εταιρεία εκμετάλλευσης του, νομικές διαμάχες ή απαιτήσεις. Το BENOS.gr / DIAZOMA.gr δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την πλήρη ακρίβεια του περιεχομένου του άρθρου και είναι πάντοτε έτοιμο για επανόρθωση τυχόν ανακριβειών. Για το λόγο αυτό το BENOS.gr / DIAZOMA.gr δεν είναι άμεσα υπεύθυνο για απαιτήσεις, έξοδα, αμοιβές δικηγόρων οι οποίες μπορεί να προκύψουν από την ανάγνωση εκ' μέρους των συνδρομητών του BENOS.gr / DIAZOMA.gr.

9. Τερματισμός.
Το BENOS.gr / DIAZOMA.gr ή ο συνδρομητής του μπορούν να τερματίσουν αυτή τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή. Χωρίς να περιορίζουν τα προαναφερθέντα, το BENOS.gr / DIAZOMA.gr έχει το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα την σύνδεση του συνδρομητή σε όποια υπηρεσία του και αν βρίσκεται αυτός, ηθελημένα ή αθέλητα, απόρροια τεχνικού προβλήματος.

10. Σήματα κατατεθέντα.
BENOS.gr / DIAZOMA.gr, ICN, και κάθε ένα από τα λογότυπά τους είναι Copyrights της ICN - Interactive Communication Networks All rights reserved. Όλες οι άλλες μάρκες ή λογότυπα τα οποία αναγράφονται σε άρθρα ή εμφανίζονται στο BENOS.gr / DIAZOMA.gr αποτελούν copyrights των νομίμων κατόχων τους.

11. Περιεχόμενο τρίτων
To BENOS.gr / DIAZOMA.gr είναι διανομέας (και όχι εκδότης) του περιεχομένου που παρέχεται από τρίτες εταιρείες ή από συνδρομητές. Αναλόγως, το BENOS.gr / DIAZOMA.gr δεν έχει εκδοτικό έλεγχο αυτού του περιεχομένου, όπως ακριβώς δεν έχει και μία βιβλιοθήκη ή ένα βιβλιοπωλείο. Κάθε είδους γνώμες, συμβουλές, δηλώσεις, υπηρεσίες, προσφορές ή άλλες πληροφορίες ή περιεχόμενο το οποίο είναι διαθέσιμο από τρίτους συμπεριλαμβανομένων παροχέων πληροφοριών, συνδρομητών ή άλλου χρήστη του BENOS.gr / DIAZOMA.gr αποτελούν σκέψεις και απόψεις των νόμιμων δημιουργών-κατόχων τους και σε καμία μορφή του BENOS.gr / DIAZOMA.gr. To BENOS.gr / DIAZOMA.gr και η εταιρεία εκμετάλλευσης του δεν μπορεί να εγγυηθεί την εγκυρότητα, συνέχεια ή χρησιμότητα τέτοιου είδους υλικού ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική ή άλλη ευθύνη.
Σε πολλές περιπτώσεις, το περιεχόμενο το οποίο διατίθεται στο BENOS.gr / DIAZOMA.gr αντικατοπτρίζει την άποψη και την κρίση των νόμιμων παροχέων του, συνδρομητών ή άλλων οι οποίοι δεν έχουν συμβόλαιο συνεργασίας με το BENOS.gr / DIAZOMA.gr. Το BENOS.gr / DIAZOMA.gr ούτε υποστηρίζει ούτε είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιασδήποτε άποψης, συμβουλής ή δήλωσης η οποία έχει γίνει στο BENOS.gr / DIAZOMA.gr από συνεργάτες εκτός των νόμιμων εκπροσώπων του οι οποίοι δρουν με τη νόμιμη και επίσημη ιδιότητά τους. Το BENOS.gr / DIAZOMA.gr δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνο για απώλεια ή ζημία η οποία προκλήθηκε από την εμπιστοσύνη ενός συνδρομητή σε ένα άρθρο το οποίο διάβασε με τη χρήση του BENOS.gr / DIAZOMA.gr. Είναι ευθύνη του συνδρομητή να εκτιμήσει την ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα οποιασδήποτε γνώμης, συμβουλής ή άλλου περιεχομένου το οποίο είναι διαθέσιμο μέσο του BENOS.gr / DIAZOMA.gr. Παρακαλούμε όπως αναζητήσατε την γνώμη επαγγελματιών, ως ειδικών σε σχέση με την εκτίμηση κάθε συγκεκριμένης πληροφορίας, γνώμης, συμβουλής ή άλλου περιεχομένου.

12. Ποικίλα.
Αυτή η συμφωνία και κάθε λειτουργικός όρος του BENOS.gr / DIAZOMA.gr o οποίος καθιερώθηκε από το BENOS.gr / DIAZOMA.gr στο παρόν κείμενο αντικαθιστά κάθε προηγούμενο όρο και τον καλύπτει σε κάθε σημείο. Συμπληρωματικές διατάξεις και όροι μπορούν να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε σημείο του BENOS.gr / DIAZOMA.gr (όπως αγγελίες, έκφραση γνώμης, φόρμες συμπλήρωσης στοιχείων, διαγωνισμοί κ.λ.π.) και να πληρώνουν το παρόν κείμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Ο ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BENOS.gr / DIAZOMA.gr ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΝΗ.

 

 
 

Η Κασσιανή Μπένου στην "Ε": "Υπάρχουν πολλά διαμάντια στο πολιτιστικό παρελθόν της Καλαμάτας"
  

 
 

"Απόσταση", συμμετοχή και αποτύπωμα συνεργατικών και εθελοντικών εγχειρημάτων "
  

 
 

Αναγόρευση του Σταύρου Μπένου ως Επίτιμου Διδάκτορα του Hellenic American University
  

 
 

Ο Σταύρος Μπένος αφηγείται το ταξίδι του Διαζώματος μέχρι σήμερα
  

 
 

Ομιλία του κ. Σταύρου Μπένου, προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στα Πανεπιστημιακά Σεμινάρια, με θέμα: «Πολιτικός Λόγος»
  

 
 

Oμιλία Σταύρου Μπένου TEDx Academy 2016
  

 
 

Παρουσίαση της έκδοσης «Επίλογος» του 2015
  

 
 

Ο Σταύρος Μπένος στα «Φώτα της πόλης»
  

 
 

Τηλεφωνική Συνέντευξη του Σταύρου Μπένου στο ΒΗΜΑ FM 99,5
  

 
 

Μαχόμενη πολεοδομία για την ανάπτυξη της πόλης
  

 
 

  
Ο Σταύρος Μπένος
στο LIFO.gr
 
 

  
Ο μελισσοκόμος
του Στ. Μπένου
 
 

  
20 χρόνια Σταύρος Μπένος
βίντεο αφιέρωμα
 
 

  
Το κίνημα των πέντε δημάρχων μπορεί να γίνει το όχημα για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας
 
 

  
Οδικός χάρτης για την Κεντροαριστερά
 
 

  
Ομιλία του κ. Σταύρου Μπένου στο ΙΣΤΑΜΕ: ΠΑΣΟΚ και διοικητική μεταρρύθμιση: μια μοιραία σχέση
 
 

  
Πως θα αλλάξει
η δημόσια διοίκηση
 
 

  
ΟΓΑ και
αρχαία θέατρα
 
 

  
Ο Σταύρος Μπένος μιλά για τα εγκαίνια του αρχαίου θεάτρου Μεσσήνης
 
 

  
Ν' αγαπάς την ευθύνη
 
 
 
  
Πέρα από το μικρό ή μεγάλο κράτος: μεταρρυθμίσεις για
μια αδέσμευτη και κοινωνικά αποτελεσματική δημόσια διοίκηση

 
 
 
  
Ο ευτυχής κύριος Μπένος
 
 
 
  
Σταύρος Μπένος, Δρόμοι - ET1
"Μία προσωπική αφήγηση"
 
 
 
  
Σταύρος Μπένος
"...ο δρόμος δεν υπάρχει"
Μαγικός φανός
Κανάλι βουλής
 
 
 


  
Με τους πολίτες ψηλά
 

 
 

Σταύρος Μπένος - 20 χρόνια
 
 
     
 
 
 

Μία πρώτη γνωριμία


 
43η ΧΕΝΙΑ
Τιμητική διάκριση


Πολιτιστικός Τουρισμός στη Μεσσηνία

Κάνουμε τον
πολιτισμό
πολιτική μας

3 χρόνια ανασυγκρότησης μετά τους σεισμούς

Η πολιτιστική
Καλαμάτα

Πρόγραμμα ΑΣΤΕΡΙΑΣ
                          
           
 
 


Αρχή σελίδας ^

Σταύρος Μπένος, Μπουμπουλίνας 30 (1ος όροφος) - Τ.Κ.: 106 82, Τηλ.: 210.82.54.256, Fax: 210.82.54.258
Νομικό Σημείωμα  |  Συμφωνία χρήσης και υπηρεσιών  |  Copyright © 1998 - , Σταύρος Μπένος - Web: www.benos.gr, E-mail: benos@otenet.gr

Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Σπύρος Κατσαντώνης