BENOS.gr  |  DIAZOMA.gr


Επικοινωνία  | 
Links

Επικοινωνία

     
 


 
     
 

 


 

 
 

Άρθρα

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μπαίνουν τη ζωή μας. Και όπως για όλες τις οικονομικές μας συναλλαγές πηγαίνουμε στο πλησιέστερο υποκατάστημα της Τράπεζας, της οποίας είμαστε πελάτες, έτσι θα χρησιμοποιούμε τα ΚΕΠ για τις διοικητικές μας συναλλαγές.

Τα ΚΕΠ είναι υποκαταστήματα του Κράτους που οργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σε όλους τους Δήμους, τις Περιφέρειες και τις Νομαρχίες της χώρας και στα οποία ο πολίτης θα μπορεί να κάνει όλες τις συναλλαγές του με το δημόσιο. Από τις πιο απλές, όπως π.χ. η έκδοση ενός πιστοποιητικού γέννησης μέχρι τις πιο πολύπλοκες όπως π.χ. η πολεοδομική άδεια. Ο πολίτης, δηλαδή, δεν θα χρειάζεται να τρέχει από υπηρεσία σε υπηρεσία του δημοσίου για να εξασφαλίσει τα έγγραφα για μία υπόθεσή του, αλλά πηγαίνοντας στο ΚΕΠ, θα υποβάλλει την αίτησή του και σε λίγες ημέρες θα έχει το χαρτί που χρειάζεται.

Για να λειτουργήσει το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα ΟΛΕΣ οι συναλλαγές των πολιτών με το κράτος, περίπου 1000, έχουν αποτυπωθεί σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ. Για κάθε συναλλαγή του πολίτη με το κράτος αντιστοιχεί ένα ηλεκτρονικό έντυπο, το οποίο περιέχει την αίτηση του πολίτη και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Τα ηλεκτρονικά αυτά έντυπα είναι «τοποθετημένα» σε έναν κεντρικό υπολογιστή (το PORTAL του Δημοσίου) και ο υπολογιστής αυτός θα «τροφοδοτεί» ΟΛΑ τα ΚΕΠ της χώρας.

Ας πάρουμε τώρα ένα παράδειγμα: ένας πολίτης πηγαίνει σε ένα ΚΕΠ και ζητάει την ανανέωση της άδειας οδήγησής του. ΄Ενας υπάλληλος του ΚΕΠ, ειδικά εκπαιδευμένος καλεί στον υπολογιστή του το αντίστοιχο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ της άδειας οδήγησης, που θα περιέχει ένα σχέδιο αίτησης και τα δικαιολογητικά. Η αίτηση θα συμπληρώνεται επί τόπου. Τα δικαιολογητικά θα είναι σε τρεις στήλες. Η πρώτη θα περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά που θα είναι μέσα στο υποκατάστημα: παράβολα, χαρτόσημα και φωτογραφίες κ.λπ. Η δεύτερη στήλη θα είναι τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο πολίτης, π.χ. μια εξέταση γιατρού. Και η τρίτη στήλη θα είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να αντληθούν από διάφορες υπηρεσίες . Ο πολίτης θα εξουσιοδοτεί τον υπάλληλο του ΚΕΠ να συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά για λογαριασμό του. Αφού συμπληρωθεί ο φάκελλος θα έχει και σύστημα παρακολούθησης και έτσι ο πολίτης θα μπορεί να παίρνει τηλέφωνο και να ρωτάει πού βρίσκεται μία συγκεκριμένη στιγμή ο φάκελλός του. Θα μπορούμε να του απαντάμε ότι περιμένουμε το τάδε δικαιολογητικό από εκείνη την υπηρεσία. Θα γίνεται η ανανέωση της οδήγησης και ο πολίτης θα παραλαμβάνει την νέα του άδεια οδήγησης εκεί που θέλει: στο ΚΕΠ, στο σπίτι του, στο γραφείο του κ.τ.λ.

Ο στόχος μας είναι μέχρι το τέλος Ιουλίου του 2002 να λειτουργούν 300 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών σε όλη την χώρα και να μπορούν να διεκπεραιώσουν 300 είδη υποθέσεων από τις περίπου 1000 που υπάρχουν. Στο τέλος του 2002 θα έχουμε φτάσει τα 500 ΚΕΠ με 500 είδη υποθέσεων και στο τέλος του 2003 θα έχουμε ολοκληρώσει το έργο αυτό με 1000 ΚΕΠ σε όλους τους Δήμους, Νομαρχίες και Περιφέρειες της χώρας για το σύνολο των υποθέσεων του κράτους.

Αυτή την στιγμή λειτουργούν πιλοτικά 10 ΚΕΠ (τρία στην Αθήνα, ένα στον Πειραιά, ένα στη Θεσσαλονίκη, πέντε στην Κρήτη) ενώ μέχρι το τέλος του Ιουλίου 2002 θα έχουν μετεξελιχθεί σε ΚΕΠ και τα 96 Γραφεία Εξυπηρέτησης του Πολίτη που λειτουργούν σε όλους τους Δήμους, Νομαρχίες και Επαρχεία των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και τα οποία είχαν ιδρυθεί όταν ήμουν Υπουργός Αιγαίου και στην ουσία αποτέλεσαν τον προάγγελο των ΚΕΠ.

Η στελέχωση των ΚΕΠ γίνεται με ένα μικρό αριθμό μονίμων υπαλλήλων, ένα μικρό αριθμό συμβασιούχων. Ο κύριος όγκος των υπαλλήλων, όμως, θα είναι απόφοιτοι των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, που θα εργασθούν για την διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας μέσω του νέου θεσμού της ετήσιας προαιρετικής θητείας. Μέσω αυτού του θεσμού καλούμε τους νέους να εργασθούν για την διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας.

Τα ΚΕΠ οδηγούν την συνολική διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας. Μέσω αυτών επιτυγχάνουμε τον μέγιστο βαθμό διαφάνειας για τη διοίκηση (ο πολίτης θα έρχεται σε επαφή μόνο με ένα υπάλληλο, που κι αυτός θα εναλλάσσεται) και την πλήρη εξάλειψη της διαφθοράς, την ίση μεταχείριση των πολιτών, την άμεση επικαιροποίηση για κάθε διοικητική αλλαγή.

Είναι προφανές ότι πρώτος και άμεσος στόχος της λειτουργίας των ΚΕΠ είναι η μετατροπή των σχέσεων του Κράτους με τους πολίτες από τραυματικές που είναι μέχρι τώρα σε σχέσεις φιλικές, σχέσεις εμπιστοσύνης και ουσίας. Οι φιλοδοξίες μας είναι πολύ μεγαλύτερες. Θέλουμε μέσα από τα ΚΕΠ να κινητοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτών, να αφουγκραστούμε τις επιθυμίες της και να μεταφέρουμε το άρωμά της στο εσωτερικό της Δημόσιας Διοίκησης δημιουργώντας ένα νέο φορτίο αξιών, ένα νέο διοικητικό πολιτισμό.

Πιστεύουμε πως αυτό θα το επιτύχουμε βάζοντας όρους σ΄αυτό το παιχνίδι: παρακολούθηση των εισροών και των εκροών, πιστοποίηση ISO, τήρηση στατιστικών στοιχείων, δυνατότητα απόσυρσης και βελτίωσης των προϊόντων του δημοσίου που βλέπουμε ότι δεν κινούνται καλά κ.τ.λ. Η βιομηχανία του κράτους καλείται να γίνει μια καλή και αποτελεσματική βιομηχανία, να έχει παραγωγική μηχανή και να δίνει ωραία προϊόντα στους πολίτες - πελάτες της. Αν κατορθώσουμε αυτή η βιομηχανία να δίνει τα προϊόντα της καλά, με σεβασμό στους πολίτες, να έχει καλά προϊόντα από τα πιο απλά μέχρι τα πιο σύνθετα αυτή είναι η διοικητική μεταρρύθμιση.

Τα ΚΕΠ είναι η θρυαλλίδα που θα ανάψει τη φλόγα, το πρώτο μεγάλο βήμα της διοικητικής μεταρρύθμισης της χώρας. Τα επόμενα βήματα είναι η σταδιακή μετάβαση από το γραφειοκρατικό μοντέλο της διοίκησης σε διοίκηση στόχων και αποτελεσμάτων μέσω δεικτών αξιολόγησης και η ενίσχυση του επιτελικού ρόλου του Κράτους με ταυτόχρονη ενδυνάμωση των θεσμών της αποκέντρωσης.

 

 
 

Η Κασσιανή Μπένου στην "Ε": "Υπάρχουν πολλά διαμάντια στο πολιτιστικό παρελθόν της Καλαμάτας"
  

 
 

"Απόσταση", συμμετοχή και αποτύπωμα συνεργατικών και εθελοντικών εγχειρημάτων "
  

 
 

Αναγόρευση του Σταύρου Μπένου ως Επίτιμου Διδάκτορα του Hellenic American University
  

 
 

Ο Σταύρος Μπένος αφηγείται το ταξίδι του Διαζώματος μέχρι σήμερα
  

 
 

Ομιλία του κ. Σταύρου Μπένου, προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στα Πανεπιστημιακά Σεμινάρια, με θέμα: «Πολιτικός Λόγος»
  

 
 

Oμιλία Σταύρου Μπένου TEDx Academy 2016
  

 
 

Παρουσίαση της έκδοσης «Επίλογος» του 2015
  

 
 

Ο Σταύρος Μπένος στα «Φώτα της πόλης»
  

 
 

Τηλεφωνική Συνέντευξη του Σταύρου Μπένου στο ΒΗΜΑ FM 99,5
  

 
 

Μαχόμενη πολεοδομία για την ανάπτυξη της πόλης
  

 
 

  
Ο Σταύρος Μπένος
στο LIFO.gr
 
 

  
Ο μελισσοκόμος
του Στ. Μπένου
 
 

  
20 χρόνια Σταύρος Μπένος
βίντεο αφιέρωμα
 
 

  
Το κίνημα των πέντε δημάρχων μπορεί να γίνει το όχημα για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας
 
 

  
Οδικός χάρτης για την Κεντροαριστερά
 
 

  
Ομιλία του κ. Σταύρου Μπένου στο ΙΣΤΑΜΕ: ΠΑΣΟΚ και διοικητική μεταρρύθμιση: μια μοιραία σχέση
 
 

  
Πως θα αλλάξει
η δημόσια διοίκηση
 
 

  
ΟΓΑ και
αρχαία θέατρα
 
 

  
Ο Σταύρος Μπένος μιλά για τα εγκαίνια του αρχαίου θεάτρου Μεσσήνης
 
 

  
Ν' αγαπάς την ευθύνη
 
 
 
  
Πέρα από το μικρό ή μεγάλο κράτος: μεταρρυθμίσεις για
μια αδέσμευτη και κοινωνικά αποτελεσματική δημόσια διοίκηση

 
 
 
  
Ο ευτυχής κύριος Μπένος
 
 
 
  
Σταύρος Μπένος, Δρόμοι - ET1
"Μία προσωπική αφήγηση"
 
 
 
  
Σταύρος Μπένος
"...ο δρόμος δεν υπάρχει"
Μαγικός φανός
Κανάλι βουλής
 
 
 


  
Με τους πολίτες ψηλά
 

 
 

Σταύρος Μπένος - 20 χρόνια
 
 
     
 
 
 

Μία πρώτη γνωριμία


 
43η ΧΕΝΙΑ
Τιμητική διάκριση


Πολιτιστικός Τουρισμός στη Μεσσηνία

Κάνουμε τον
πολιτισμό
πολιτική μας

3 χρόνια ανασυγκρότησης μετά τους σεισμούς

Η πολιτιστική
Καλαμάτα

Πρόγραμμα ΑΣΤΕΡΙΑΣ
                          
           
 
 


Αρχή σελίδας ^

Σταύρος Μπένος, Μπουμπουλίνας 30 (1ος όροφος) - Τ.Κ.: 106 82, Τηλ.: 210.82.54.256, Fax: 210.82.54.258
Νομικό Σημείωμα  |  Συμφωνία χρήσης και υπηρεσιών  |  Copyright © 1998 - , Σταύρος Μπένος - Web: www.benos.gr, E-mail: [email protected]

Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Σπύρος Κατσαντώνης