BENOS.gr  |  DIAZOMA.gr


Επικοινωνία  | 
Links

Επικοινωνία

     
 


 
     
 

 


 

 
 

Άρθρα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Το Δημόσιο χρειάζεται ένα νέο σύστημα αμοιβών με κεντρικό σχεδιασμό, ορθολογικά κριτήρια και σύνδεση με καθήκοντα και αποτελέσματα.

Η άποψή μου είναι ότι αυτό το νέο σύστημα πρέπει να στηρίζεται σε τρεις άξονες: στην γνώση, στην ευθύνη και στο αποτέλεσμα. Η γνώση, όπου υπάρχει στο δημόσιο, πρέπει να αμείβεται και να διαφοροποιεί μισθολογικά όσους την κατέχουν και αυτή πρέπει να είναι η βασική διαφορά με τα μέχρι τώρα ισχύοντα που λειτουργούν σχεδόν ισοπεδωτικά σ΄ αυτό το επίπεδο. Το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει τα ουσιαστικά και τα τυπικά προσόντα πρέπει να έχει ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση μέσα στο νέο σύστημα αμοιβών και αυτό είναι βασική προϋπόθεση για την βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού και κατ΄ επέκταση για την βελτίωση της δημόσιας διοίκησης.

Με δεδομένη αυτή τη βασική αρχή και φιλοσοφία ενός νέου συστήματος αμοιβών η πρότασή μου περιλαμβάνει:

- την σύνδεση των αποδοχών με την αποτελεσματικότητα, που πιστεύω ότι συνιστά το βασικό κίνητρο για την βελτίωση της δημόσιας διοίκησης

- την τροποποίηση της βασικής δομής του μισθολογίου με άνοιγμα της ψαλίδας ανάμεσα στις κατηγορίες με διαφορετικά τυπικά προσόντα ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

- την αύξηση των επιδομάτων που έχουν σχέση με την γνώση και τα επιπλέον τυπικά προσόντα και τα οποία αποτελούν κίνητρο απόκτησης επιπλέον προσόντων. Το δημόσιο πρέπει να ανεβάσει τον πήχη και να επιζητήσει όχι απλούς πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ -τίτλους που έχουν γίνει ρουτίνας- αλλά κατόχους διδακτορικών, μεταπτυχιακών σπουδών, ξένων γλωσσών κ.τ.λ. όπως γίνεται ήδη στις Τράπεζες και στον ΟΤΕ. Θα έλεγα μάλιστα ότι σήμερα, το δημόσιο πρέπει να υποκινεί με κίνητρα τους υπαλλήλους του στην δια βίου απόκτηση γνώσεων και τυπικών προσόντων.

- στην αύξηση των επιδομάτων ευθύνης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αμείβονται τα ουσιαστικά προσόντα, τα οποία προϋποθέτει η θέση ευθύνης και η ικανότητα άσκησης καθηκόντων αυξημένης ευθύνης, η οποία συνδέεται όμως με τα αποτελέσματα. Ειδικά επ΄αυτού πιστεύω ότι τα επιδόματα αυτών που κατέχουν θέσεις ευθύνης πρέπει να αυξηθούν ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των θέσεων αυτών, να μειωθούν οι θέσεις ευθύνης, γιατί σήμερα υπάρχουν θεσμοθετημένες θέσεις ευθύνης χωρίς αντίκρισμα ή έργο και να υπάρξει μικρότερος αριθμός διευθυντών με μεγαλύτερες αποδοχές και σύνδεση των αποδοχών τους με την επίτευξη στόχων και αποτελεσμάτων προσδιοριζόμενων εκ των προτέρων. Άλλωστε αυτό ισχύει ήδη σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης (π.χ. συμβόλαια δράσης στην Ιταλία).

Η πολιτική επί των αποδοχών δεν πρέπει να ασκείται μέσα από τα επιδόματα. Τώρα η επιδοματική πολιτική ασκείται αποσπασματικά, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό, χωρίς ορθολογικά κριτήρια και χωρίς να υπάρχει η παραμικρή σύνδεση με καθήκοντα ή αποτελέσματα. Και με αυτό εννοώ ότι τα επιδόματα χορηγούνται συνολικά σε δημοσίους υπαλλήλους χωρίς σύνδεση με συνθήκες εργασίας, προσόντα, αποτελέσματα, δίνονται από διάφορες πηγές, συνήθως ειδικούς λογαριασμούς, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση όσοι διαθέτουν τέτοιες πηγές έναντι άλλων (π.χ. Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ, Μεταφορών, Οικονομικών, Υ.Π.Α. κ.ά). Κι ακόμη χορηγούνται χωρίς πρόγραμμα και κεντρικό σχεδιασμό υπακούοντας σε πιέσεις ισχυρών ομάδων ή οργανώσεων και δίνονται από διαφορετικά όργανα και με διαφορετικό τρόπο (π.χ. υπουργικές αποφάσεις). Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: διασπάται η κεντρική πολιτική αμοιβών του Κράτους και η Διοίκηση δεν μπορεί να ασκήσει σωστή πολιτική στο ανθρώπινο δυναμικό.

Όλα αυτά τα θέματα τα εξετάζει η Επιτροπή για το νέο σύστημα αμοιβών των Δημοσίων Υπαλλήλων που αποτελείται από στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Υπουργείου Οικονομικών, της ΑΔΕΔΥ και ειδικούς εμπειρογνώμονες. Το έργο της Επιτροπής βρίσκεται σε εξέλιξη και γνωρίζω ότι έχει ήδη καταγράψει όλα τα επιδόματα φθάνοντας σε ένα εντυπωσιακό αριθμό.

Η άποψή μου είναι ότι τα επιδόματα πρέπει να επανεξεταστούν εκ του μηδενός και να χορηγούνται από ένα όργανο και ένα φορέα με ενιαία κριτήρια.

 

 
 

Η Κασσιανή Μπένου στην "Ε": "Υπάρχουν πολλά διαμάντια στο πολιτιστικό παρελθόν της Καλαμάτας"
  

 
 

"Απόσταση", συμμετοχή και αποτύπωμα συνεργατικών και εθελοντικών εγχειρημάτων "
  

 
 

Αναγόρευση του Σταύρου Μπένου ως Επίτιμου Διδάκτορα του Hellenic American University
  

 
 

Ο Σταύρος Μπένος αφηγείται το ταξίδι του Διαζώματος μέχρι σήμερα
  

 
 

Ομιλία του κ. Σταύρου Μπένου, προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» στα Πανεπιστημιακά Σεμινάρια, με θέμα: «Πολιτικός Λόγος»
  

 
 

Oμιλία Σταύρου Μπένου TEDx Academy 2016
  

 
 

Παρουσίαση της έκδοσης «Επίλογος» του 2015
  

 
 

Ο Σταύρος Μπένος στα «Φώτα της πόλης»
  

 
 

Τηλεφωνική Συνέντευξη του Σταύρου Μπένου στο ΒΗΜΑ FM 99,5
  

 
 

Μαχόμενη πολεοδομία για την ανάπτυξη της πόλης
  

 
 

  
Ο Σταύρος Μπένος
στο LIFO.gr
 
 

  
Ο μελισσοκόμος
του Στ. Μπένου
 
 

  
20 χρόνια Σταύρος Μπένος
βίντεο αφιέρωμα
 
 

  
Το κίνημα των πέντε δημάρχων μπορεί να γίνει το όχημα για τη διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας
 
 

  
Οδικός χάρτης για την Κεντροαριστερά
 
 

  
Ομιλία του κ. Σταύρου Μπένου στο ΙΣΤΑΜΕ: ΠΑΣΟΚ και διοικητική μεταρρύθμιση: μια μοιραία σχέση
 
 

  
Πως θα αλλάξει
η δημόσια διοίκηση
 
 

  
ΟΓΑ και
αρχαία θέατρα
 
 

  
Ο Σταύρος Μπένος μιλά για τα εγκαίνια του αρχαίου θεάτρου Μεσσήνης
 
 

  
Ν' αγαπάς την ευθύνη
 
 
 
  
Πέρα από το μικρό ή μεγάλο κράτος: μεταρρυθμίσεις για
μια αδέσμευτη και κοινωνικά αποτελεσματική δημόσια διοίκηση

 
 
 
  
Ο ευτυχής κύριος Μπένος
 
 
 
  
Σταύρος Μπένος, Δρόμοι - ET1
"Μία προσωπική αφήγηση"
 
 
 
  
Σταύρος Μπένος
"...ο δρόμος δεν υπάρχει"
Μαγικός φανός
Κανάλι βουλής
 
 
 


  
Με τους πολίτες ψηλά
 

 
 

Σταύρος Μπένος - 20 χρόνια
 
 
     
 
 
 

Μία πρώτη γνωριμία


 
43η ΧΕΝΙΑ
Τιμητική διάκριση


Πολιτιστικός Τουρισμός στη Μεσσηνία

Κάνουμε τον
πολιτισμό
πολιτική μας

3 χρόνια ανασυγκρότησης μετά τους σεισμούς

Η πολιτιστική
Καλαμάτα

Πρόγραμμα ΑΣΤΕΡΙΑΣ
                          
           
 
 


Αρχή σελίδας ^

Σταύρος Μπένος, Μπουμπουλίνας 30 (1ος όροφος) - Τ.Κ.: 106 82, Τηλ.: 210.82.54.256, Fax: 210.82.54.258
Νομικό Σημείωμα  |  Συμφωνία χρήσης και υπηρεσιών  |  Copyright © 1998 - , Σταύρος Μπένος - Web: www.benos.gr, E-mail: [email protected]

Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Σπύρος Κατσαντώνης